HUR VI HJÄLPER

Några av våra projekt

OBS! Datumen för projekten stämmer inte!  


Som ni vet är nöden fortfarande gränslöst stor för de som är kvar i krigshärjade Ukraina!

Här har vi kunnat vara med att medverka till olika transporter till de behövande som är kvar i Ukraina. De är i stort behov av sjukvårdsmaterial och mediciner. Och vi har ständig kontakt med våra vänner som befinner sig där och som...

Ca 1/3 av landet, ca 60%, har drabbats av en översvämning som har tagit många människors liv,och många lever under svår nöd i det redan fattiga landet. I det akuta skedet och även efter så behövs det framförallt mat och mediciner enligt våran vän Liaqat som vi haft kontakt med i många år, som även varit flera gånger i Sverige....

Under ett par år har det varit insamlingar av skolmaterial till fattiga barn i Rumänien. Det är våran vän Mihaj Bojin som önskade att alla barn i de fattiga byarna skulle kunna få en ryggsäck med skolmaterial i, för att kunna möjliggöra en bra skolgång.

Det började med en semesterresa till Gambia, när man såg deras behov av hjälp i deras fattigdom. Vi fick en fin kontakt med våran guide, Musa Cham, som har bott några år i Sverige och som kan prata svenska. Musa hade en hjälporganisation sen tidigare i Gambia då han sett deras lidande och velat hjälpa sitt folk. Men med...Vill ni hjälpa? 

Skänk material eller en gåva.