Länder vi skickar till:

LITE INFORMATION OM ARBETET

 

RUMÄNIEN

Under flera år har en fin relation vuxit fram mellan Slättmiss-ionens Hjälpande Hand och Rumänien. Hjälpen har gått dels till Baia De Arama där Pastor Sam är med och driver ett dagis, och en skola som nu håller på att byggas,  samt till Rau De Mori där Mihaj Bojin bedriver ett barnhem.

RYSSLAND

Det var i Lahdenpohja i Ryssland som Slättmissionens Hjälpande Hand startade. Genom förmånen att få åka med och se deras nöd så väcktes en längtan till att kunna hjälpa på något sätt. Arbetet har fortgått sedan 1992. 

UKRAINA

De sista åren har varit oroliga för våra vänner i Ukraina då det varit stora oroligheter. Nu har det utbrutit fruktansvärt krig i landet med fruktansvärda följder. Men vi har kunnat vara med och skicka lite hjälp bland annat till sjukhus för sårade soldater, flyktingar och hemlösa familjer pga kriget som härjar i landet.

ESTLAND

Under flera år gick transporter direkt till Ryssland, men på grund av att tullarna införde sanktioner mot hjälpsändningar så körs materialet idag via Estland. Här packas lastbilar ur i en församlings lagerlokal i Narva där församlingens medlemmar sen fördelar lasset i olika bilar. Över gränsen till Ryssland får man ha med sig 30-50 kg per person, så då packars det in barn och ungdomar i bilarna som då kan ha med sig materialet över till Ryssland. En del delas också ut i församlingen i Estland och till  de nödställda i Narva med omnejd.

ALBANIEN

Detta samarbete var också genom en semesterresa i det natursköna landet Albanien. Där kom vi i kontakt med en församling i Tirana som visade hur Romer levde i extrem fattigdom och var utstötta i samhället. De levde i slumområden med ständig stor fara för översvämningar som både tagit människors liv och totalt förstört deras hem. 

KALININGGRAD

Vid ett besök i Kalininggrad möttes vi av en fruktansvärd missär. Där många människor sökte på soptippen för att finna mat och material som de eventuellt kunde sälja. Det innebar att vi under flera år har varit med och understött till ett matprojekt där församlingen i Gosev ger kläder och mat till hemlösa, och visar kärlek och omtanke till dessa människor.