______________________________________________________________________

Som ni vet är nöden fortfarande gränslöst stor för de som är kvar
i krigshärjade Ukraina!
 
Här har vi kunnat vara med att medverka till olika transporter till de behövande som är kvar i Ukraina. De är i stort behov av sjukvårdsmaterial och mediciner. Och vi har ständig kontakt med våra vänner som befinner sig där och som hjälper till att förmedla hjälpen som de får.

Fredagen den 20 Januari i år, åkte lastbilen ner igen till Ukraina med förnödenheter och hjälp. 

Lastbilen åker till våra vänner i Ukraina där de lastar över, för att sedan sortera och köra ut med småbussar till bland annat staden Smila i Ukraina. De gör även matkassar som skickas ut till fronten.

               Här har de bland annat fått mat, hushållsprodukter, el-aggregat, spritkök, kläder och helt nya varma jackor som håller de varma i vintern! Och lite presenter till barnen <3

De är fortfarande i stort behov av bland annat mat inför vintern!
Vi samlar därför in pengar för att köpa mat, mediciner och hygienartiklar för att kunna åka ner igen.

                                                                                    Postgiro:

196002-0

Bankgiro:

511-4996

Swish nummer:

123 282 446 4

Märk med Ukraina!

___________________________________________________________________________


Just nu i pågår det även en katastrof i Pakistan.
Ca 1/3 av landet, ca 60%, har drabbats av en översvämning som har tagit många människors liv, och många lever under svår nöd. I det akuta skedet behövs det mat och mediciner enligt våran vän Liaqat som vi haft kontakt med i många år, som även varit flera gånger i Sverige.
Vill ni vara med att hjälpa kan ni ge en gåva:

Postgiro:

196002-0

Bankgiro:

511-4996

Swish nummer:

123 282 446 4

Märk med Pakistan!

____________________________________________________

Och nu samlar vi som vanligt in till matpaket till Rumänien igen!