NYHET!

Kriget i Ukraina!

Transporter till Ukraina 2023:
15 mars
8 Februari
20 Januari 
16 Augusti
15 OktoberHär kan ni se en film som skickats från Ukraina:


Om du trycker på länken nedan så kan du läsa mer om Ukraina, och dess transporter, information och bilder på hjälp som kommit fram.


Översvämning i Pakistan!

Här kan du läsa mer om översvämningen som varit i Pakistan
och om hur du kan hjälpa.


Matpaket till Rumänien har kommit fram!

Varje år vid jultid så samlas det ihop pengar matpaket till Rumänien,
och även till julen 2022 så har hjälpen kommit fram.
Tack för alla som gjort det möjligt!
 


Utdelning i Albanien

Vi har fått mottagit ett fint tackbrev från utdelningarna i Albanien.


Ni kan läsa mer om ni trycker på länken.