Översvämning i Pakistan

12.02.2023
Det har varit en stor översvämning i Pakistan.

Ca 1/3 av landet, ca 60%, har drabbats av en översvämning som har tagit många människors liv,
och många lever under svår nöd i det redan fattiga landet. I det akuta skedet och även efter så behövs det framförallt mat och mediciner enligt våran vän Liaqat som vi haft kontakt med i många år, som även varit flera gånger i Sverige.


Vill ni vara med att hjälpa kan ni ge en gåva:


Postgiro:

196002-0

Bankgiro:

511-4996

Swish nummer:

123 282 446 4

Märk med Pakistan!